pekhabar.com
Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu - PeKhabar
01 Ogos 1955 – Pada tahun 1955, YTM Tunku Abdul Rahman Putra, selaku pemimpin Kebangsaan Parti Perikatan yang dianggotai oleh[...]