pekhabar.com
Penubuhan Kompeni Percubaan Askar Melayu - PeKhabar
23 Januari 1933 – Sejak penjajahan oleh Kerajaan Kolonial British, pasukan-pasukan Tentera British dan juga Tentera British India (British Indian[...]