pekhabar.com
Belanda Menyerang Kubu Raja Haji Di Tanjung Palas, Telok Ketapang - PeKhabar
Pada tahun 1784, angkatan kapal-kapal Perang yang diketuai oleh Admiral Jacobs Peter Van Braam dari Belanda menyerang kubu Raja Haji di Tanjung Palas, Telok Ketapang yang jauhnya kira-kira 8 kilometer dari bandar Melaka.