pekhabar.com
Cadangan Meletakkan Seri Menanti, Ulu Muar Dan Jempol Di Bawah Naungan British - PeKhabar
Pada tahun 1876, satu cadangan untuk meletakkan daerah Sri Menanti, Ulu Muar dan Jempol di bawah naungan British telah dikemukakan oleh Sir F. W. Jervois, Gabenor Negeri-negeri Selat kepada Kerajaan British di London.