pedrodebruyckere.blog
Wat staat er in de startnota voor de onderhandelingen Vlaamse regering over onderwijs (en wat niet)
Bart De Wever gaf de startnota voor de onderhandelingen van een tweede Zweedse regering vrij. Onderwijs krijgt daarin een prominente plaats vroeg in de nota. Wat staat er? Het Vlaamse onderwijs hee…