pedrodebruyckere.blog
Mijn studenten vandaag in de media over mogelijke gevolgen van eindtermen basisgeletterdheid
Marlies Tuttens en Sarah Sap, beide studenten aan de Arteveldehogeschool, werkten het voorbije jaar onder mijn begeleiding aan een bachelorproef over de nieuwe eindtermen basisgeletterdheid die op …