pedrodebruyckere.blog
Meta-analyse: relatie tussen opleidingsniveau VVE-leerkrachten en kwaliteit van omgeving voor het kind (Jeroen Janssen)
Deze gastpost van Jeroen Janssen verscheen eerst op de onderwijskundeblog van Universiteit Utrecht. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) richt zich op onderwijs aan jonge kinderen. Vaak met als do…