pedrafoguera.cat
Lliçons apreses del 2019
El meu zeitgeist d’idees, apps instal·lades, llibres i activitats d’aprenentatge.