pdisni.wordpress.com
Истиче рок за пријаву на семинар 297
Пoштовани, Као што смо се већ обратили, молим Вас да још једном упутите ваше запослене путем огласне табле, да је за пријаву на „Online“ семинар остало још неколико дана (тачније до 8.1…