pdisni.wordpress.com
DOPIS ZA SKOLSKU 2019 20 GODINU
ДИРЕКТОРИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА ДИРЕКТОРИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА РУКОВОДИОЦИМА АКТИВА Регионални центар за таленте Ниш и у школској 2019/20. години наставља са активностима евидентирања и идентификације надаре…