pdisni.wordpress.com
Конференција: Слободан софтвер у настави, Нови Сад, 01-02. децембар 2012. године
Конференција: Слободан софтвер у настави, Нови Сад, 01-02. децембар 2012. године