pcdevshare.com
Hướng dẫn dùng Github làm host cho website tĩnh - PC Dev Share
GitHub là host miễn phí cho phép ta upload source code lên đó. Tận dụng tính năng này, hãy dùng nó để làm demo cho website tĩnh nhé.