pcdevshare.com
Tạo menu xuất hiện từ trái (phải) qua trong website - PC Dev Share
Việc thay đổi vị trí menu đem lại sự độc đáo cho website. Ở đây, ta sẽ học cách tạo menu xuất hiện từ bên trái, phải sang đơn giản.