pcdevshare.com
Danh sách bạn bè có hiệu ứng tooltip đẹp cho website
Danh sách bạn bè hay liên kết, backlink là một widget thường gặp trong các blog/website. Nay ta sẽ làm việc với nó kèm hiệu ứng tooltip nhé.