pba1.com
مدیریت خشم و عصبانیت | کارگاه آنلاین خشم و عصبانیت | چگونه خشم و عصبانیتمونو کنترل کنیم؟
کنترل خشم و عصبانیت مسئله بسیار حیاتی هستش در زندگی ما و خشم یکی از احساسات درونی ما انسان ها هستش که در زندگی روزمره داریم.