pazdrati.cz
Oscilátory
– oscilace –neklid – co je bez chvění není pevné – uzemnění – středobod – the tops – unrest – proměna – čamrda – tavená plastika / kiln cast green and neodym glass 2014…