paydaluu.wordpress.com
Ой-пикирлер, сунуштар
Бул жерде сиз сайтыбыз тууралуу ой-пикирлериңерди билдирсеңер, сизди кызыктырган темалар тууралуу сунушуңарды калтырсаңар болот. Эч бир кат жоопсуз калбайт деп ишендире алабыз. …