pavlebasic.me
About
Pavle Bašić je osnivač i konsultant brokersko-dilerskog društva Tandem Financial ad iz Novog Sada. Bavi se hartijama od vrednosti i savetovanjem u oblasti finansija, a specijalnost su mu krizn…