pavlebasic.me
Pavle Bašić 帕夫莱·巴希奇 Raspolućena duša Nemačke: 30 godina od pada Berlinskog zida
Nemačka će ovog novembra proslaviti 30. godišnjicu pada Berlinskog zida. Ovom zemljom, međutim, preovladava mračno raspoloženje, a “navijača” koji danas zagovaraju ujedinjenje dve Nema…