pavlebasic.me
Pavle Bašić 帕夫莱·巴希奇 Koji su kopneni sisari nasnažniji?
Odgovor na pitanje postavljeno na forumu Quora: Koja je najjača životinja na svetu? Pretpostavljam da pitate koje su životinje fizički najjače, tako da nas ljude automatski prevazilaze a samim tim …