pavlebasic.me
Pavle Bašić 帕夫莱·巴希奇 Demokratija vs. AI
Pariski Le Monde postavlja pitanje da li su sami principi demokratije poljuljani veštačkom inteligencijom i njenom upotrebom u političkim kampanjama. Da li je upotreba algoritama za učenje i big da…