pavlebasic.me
Pavle Bašić 帕夫莱·巴希奇 Kina izjednačuje strane i domaće ulagače
Aktuelni Nacrt zakona o stranim ulaganjima u Kini izjednačava strane i domaće ulagače. Predloženi novi zakon o stranim investicijama zameniće tri postojeća i poslužiti kao osnovni zakon za tu obl…