pavlebasic.me
Pavle Bašić 帕夫莱·巴希奇 Startap koji zapošljava u ime kanadske vlade
Talent Cloud je pilot-projekat koji pokušava da modernizuje način na koji Kanadska savezna vlada angažuje izvođače radova pod ugovorom, pritom obezbeđujući zaštitu radnih prava zaposlenih. Kraće re…