pavlebasic.me
Pavle Bašić 帕夫莱·巴希奇 Konstantan pljusak kosmičkih zračenja ruši super-kompjutere
Teško da neko nije čuo za „Krej Jedan“ (Cray -1), koji je 70-tih godina bio najbrži superkompjuter na svetu. On, zapravo, i ne izgleda kao superračunar već pre kao neka pomalo čudna verzija „Tagade…