pavlebasic.me
Kina vidi novi svetski poredak sa naftnim standardom i zlatnom podlogom
Ugovori koji će se zaključivati isključivo u juanima omogućiće izvoznicima koji plasiraju svoju naftu (i drugu robu) da zaobiđu američki dolar. Da li će petro-juan dovesti do dedolarizacije global…