pavlebasic.me
Pavle Bašić 帕夫莱·巴希奇 Kapitalizam posle kapitalizma
Sledi prikaz knjige Paula Masona „Postcapitalism: A guide to our future”/ Postkapitalizam: Vodič za našu budućnost“, koji se pojavio na na blogu Global Inequality ekonomiste Branka Milanovića…