pavlebasic.me
Huang Ping: “Srbija je kapija za naš ulazak na tržišta centralne i istočne Evrope”
Sledi intervju sa Huang Pingom, direktorom Instituta za evropske studije Kineske akademije nauka Postoji teoretska mogućnost za uključivanje Dunava u projekat „Novog puta svile” Domaći mediji ovih …