pavenafoundation.or.th
วันพุธที่ 25 ธ.ค.62 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี แถลงผลการดำเนินงานและสถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ “มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี” ปี 2562 (ตั้งแต่ 2 ม.ค.-20 ธ.ค.62) รวมทั้งสิ้น 7,523 ราย โดยปัญหาสูงสุดอันดับ 1. คือ ปัญหาครอบครัว 2,302 ราย คิดเป็น 30.60 % อันดับ 2. ทารุณกรรม/ทำร้ายร่างกาย/กักขัง 1,039 ราย คิดเป็น 13.81 % อันดับ 3. ข่มขืน/อนาจาร 777 ราย คิดเป็น 10.33 %
วันพุธที่ 25 ธ.ค.62 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาห…