pavenafoundation.or.th
“ปวีณา” ร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการช่วยเหลือ นายโต้ง ชายพิการทางสมอง และหญิงป่วยอัมพฤกษ์ถูกสามีนำมาทิ้งย่านดอนเมือง หลังเข้ารับการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จนอาการดีขึ้น พร้อมกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว
“ปวีณา” ร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการช่วยเหล…