pavenafoundation.or.th
“ปวีณา” รับมอบรางวัล Parent of The Year 2019 ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในสาขา Best Corporate for Family สุดยอดองค์กรที่สนับสนุนเรื่องเด็กและครอบครัว ที่นิตยสาร Amarin Baby & Kids เครือข่ายแม่ลูกในเครืออมรินทร์ฯ เป็นผู้จัดขึ้น โดยผลการตัดสินมาจากการร่วมลงคะแนนเสียงโหวตจากผู้อ่านและประชาชนทั่วประเทศ
“ปวีณา” รับมอบรางวัล Parent of The Year 2019 ชนะเลิศอัน…