pavenafoundation.or.th
“ปวีณา” จับมือ ผอ.เขตลาดพร้าว กระทรวง พม. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดเขตลาดพร้าว และช่างต่อเติมบ้าน ไปช่วย “ป้าน้อย” ทำความสะอาดบ้านโดยเน้นสุขอนามัย และให้ช่างดูพื้นที่ต่อเติมสำหรับคนพิการ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ “นายโต้ง” ชายพิการทางสมอง
“ปวีณา” จับมือ ผอ.เขตลาดพร้าว กระทรวง พม. เจ้าหน้าที่ฝ่…