pavenafoundation.or.th
แม่ลูกสองร้อง “ปวีณา” ไว้ใจนำลูกสาวไปฝากเลี้ยงกับยาย แต่ลูกสาวคนโต 8 ขวบ กลับถูกตาเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศมานาน 3 ปี กระทั่งยายไปเห็นคาตา ยันเอาเรื่องถึงที่สุด
แม่ลูกสองร้อง “ปวีณา” ไว้ใจนำลูกสาวไปฝากเลี้ยงกับยาย แต…