pavenafoundation.or.th
“ปวีณา” พา 4 ครอบครัว ลูกน้อยขาซ้ายมีปัญหาอ่อนแรง 3 ราย และเสียชีวิต 1 ราย หลังฉีดวัคซีนเข็มแรกและหยอดโปลิโอตอนอายุ 2 เดือน ซึ่งทั้งหมดสงสัยสาเหตุอาจเกิดจากวัคซีนที่ได้รับ ไปพบรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอให้ช่วยเหลือรักษา
“ปวีณา” พา 4 ครอบครัว ลูกน้อยขาซ้ายมีปัญหาอ่อนแรง 3 ราย…