paushali.com
Osposhto
Boddo obohelay sajano ek raash bhalolagar majhe tumi khanik ta ujjolkhanikta niyommafik, khanikta dishehara, khanikta paglamoar purotayi kuashachonno.Oti porichito amar ei dokkhin kolkatar goli, ch…