paulchong.net
Jing-Jin-Ji
Paul Chong Thursday, 2 February 2017 Jing-Jin-Ji (Short name for Beijing-Tianjin-Hebei. Ji is a one-character abbreviation often used for Hebei province.) The na…