patrologija.com
Zloporaba grijeha i grješnika
5. korizmena nedjelja – C Današnji evanđeoski tekst nam donosi opis jednog događaja u jeruzalemskome Hramu kada je skupina pismoznanaca i farizeja pokušala Isusa staviti u nezgodan položaj. Uhvatil…