patrologija.com
Život na slavu Božju
28. nedjelja kroz godinu – C Vršeći svoje navjestiteljsko poslanje, Isus je imao priliku doživjeti različite situacije i susresti se s potrebama tolikih osoba. U jednoj takvoj situaciji susreo je d…