patrologija.com
Zaporka
U svijetu velikog broja informacija koje valja sačuvati osobnima, rezerviranima i tajnima, neophodno se služiti zaporkama ili lozinkama. One su vrsta tajnog podatka koji je klj…