patrologija.com
Zagovornica posvećnika
Prikazanje Gospodinovo – Svijećnica Slaveći blagdan Gospodinovog prikazanja u Hramu, valja nam razmišljati ne samo o Gospodinu koji je prikazan, već i o Marijinoj aktivnoj ulozi koju je ona imala u…