patrologija.com
Trojstvena istina života
Svetkovina Presvetoga Trojstva Kad danas izgovorimo riječ istina, onda najčešće većina ljudi pomisli kako je sada to tema isključivo za neke učene i mudre glave koje zovemo filozofima. No kako vidi…