patrologija.com
Tanak led
Navesti nekoga na tanak led znači dovesti ga lukavstvom u tešku i gotovo bezizlaznu situaciju. Jer kad govorimo o ledu, osim što je riječ o skliskom terenu, riječ je i životnoj opasnosti. Ukoliko d…