patrologija.com
Spužva
Naš ljudski život je počesto kao išarana školska ploča na kojoj nisu samo uredna slova i riječi, ni pravilno riješeni zadaci koje ispišu učitelji. Na njoj je i hrpa neuspjelih pokušaja i pog…