patrologija.com
Sinjska alka
Alka je viteška igra koja se ‘trči’ neprekinuto već trista godina u dalmatinskom gradiću Sinju u spomen pobjede nad Turcima pripisane ču…