patrologija.com
Sakrament odgovornosti
Blagdan krštenja Gospodinova Danas na Blagdan krštenja Gospodinova čitali smo Božju riječ koja nas uvodi u otajstvo Isusova života na koje se naslanja i naš kršćanski život. Dva novozavjetna odlomk…