patrologija.com
Sakrament ljubavi (IV.)
Osim što se u pobudnici »Sacramentum caritatis« poziva izravno na neke oce i njihova djela, Sveti Otac koristi i druge teološke principe koji su se razvili u prvoj kršÄ‡anskoj zajednici, prem…