patrologija.com
Sakrament ljubavi (I.)
Apostolska pobudnica Sacramentum caritatis (Sakrament ljubavi) jedan je u nizu dokumenata i inicijativa kojima je Uńćiteljstvo posljednjih godina poticalo Crkvu da dublje i intenzivnije promišlja eu…