patrologija.com
RASUŠENA BAČVA
Ljudski život je poput bačve, u koju Bog nalijeva vino svoje milosti i ljubavi. Poradi toga ona mora biti natopljena u krsnoj vodi i obručeva dobro stegnutih kako bi mogla sigurno držati povjereni …