patrologija.com
Priprava za Dan Sina Čovječjega
1. nedjelja došašća – C Na početku došašća teško nam pada ovakav ozbiljan i gotovo prijeteći odlomak Evanđelja koji više priliči ozbiljnosti završetka liturgijske godine, a ne njezina početka. Pogo…