patrologija.com
Prevoditelj
Kad se nađete u tuđemu svijetu, a niste do kraja vični njihovu jeziku, dobro vam dođe pomoć prevoditelja koji vam pomogne prevoditi, a i snalaziti se u svakodnevnici. Jer u govornom jeziku nije dov…