patrologija.com
Prepoznati važno u životu
33. nedjelja kroz godinu – B Danas smo čuli jedno dosta zbunjujuće Evanđelje i Isusove riječi kojima nagoviješta buduće katastrofe čovječanstva. Kao da i nas prođe jeza i strah slušajući sve te rij…